Tietotekniikan tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1980 edistämään suomalaisen yhteiskunnan tietotekniikan tutkimusta korkeakouluissa, tukemaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia hankkeita ja palkitsemaan korkeatasoisia tutkimuksia.

Tietotekniikan tutkimussäätiö edistää ja tukee tietotekniikaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa. Tietotekniikan tutkimussäätiö myöntää tutkimus- ja hankeapurahoja sekä tunnustuspalkintoja, esimerkiksi vuosittain jaettavan palkinnon parhaalle tietotekniikan tutkimusalan väitöskirjalle. Säätiöllä on merkittävä rooli kansallisen osaamisen synnyttämisessä, tutkimuksen edistämisessä sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavien hankkeiden käynnistämisessä. Tietotekniikan tutkimussäätiön toiminta on laajentunut merkittävien lahjoitusten ja säännöllisen varainhankinnan avulla.

Tietotekniikan tutkimussäätiö perustettiin TIVIA ry:n edeltäjän, Tietojenkäsittelyliitto ry:n lahjoittaman peruspääoman turvin. Säätiön asioita hoitaa TIVIA ry:n syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Hallinto ja yhteystiedot

Säätiön säännöt