Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomea palvelevaa tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa, jonka tavoitteena on taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioonottava tietotekniikan mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö.

Tarkoituksensa tukemiseksi säätiö muun muassa:
1. Tukee tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa.
2. Tukee tietotekniikan tehokasta hyväksikäyttöä edistävää koulutusta ja standarditoimintaa.
3. Tukee tietotekniikkaa koskevien ja siihen liittyvien tutkimustulosten ja standardien tunnetuksi tekemistä.
4. Avustaa ja tukee säätiön piiriin kuuluvien alojen kehittämiseksi ylläpidettäviä kansainvälisiä yhteyksiä ja valistustyötä kotimaassa.

Säätiö myöntää tällä hetkellä kahdenlaisia apurahoja edellä mainitun toiminnan tukemiseksi:

  • Hankeapurahoja, joita säätiö on myöntänyt esimerkiksi innovatiivisten koulutuskonseptien kehitykseen, alaa koskevien tietokirjojen kirjoittamiseen ja pienimuotoisiin tutkimushankkeisiin.
  • Matka-apurahoja, joita säätiö on myöntänyt esimerkiksi ulko- ja kotimaisiin tietotekniikan alan tutkimuskonferensseihin osallistumiseen tai ulkomailla tapahtuvaan opettajavaihtoon.

Sekä hankeapurahojen että matka-apurahojen osalta käynnissä on jatkuva haku. Lisäksi säätiö voi julkaista erillisiä teemakohtaisia hakuja. Katso tarkemmat ohjeet apurahan hakijalle ja saajalle alta.

Ohjeet apurahan hakijalle

Ohjeet apurahan saajalle