Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomea palvelevaa tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa, jonka tavoitteena on taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioonottava tietotekniikan mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö.

Tarkoituksensa tukemiseksi säätiö muun muassa:
1. Tukee tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa.
2. Tukee tietotekniikan tehokasta hyväksikäyttöä edistävää koulutusta ja standarditoimintaa.
3. Tukee tietotekniikkaa koskevien ja siihen liittyvien tutkimustulosten ja standardien tunnetuksi tekemistä.
4. Avustaa ja tukee säätiön piiriin kuuluvien alojen kehittämiseksi ylläpidettäviä kansainvälisiä yhteyksiä ja valistustyötä kotimaassa.

Säätiö myöntää tällä hetkellä apurahoja erityisesti ICT-alan tieteelliseen tutkimukseen, innovatiivisten koulutuskonseptien kehitykseen, kehittämiseen ja myös pienimuotoisiin tutkimushankkeisiin.

Apurahojen haku – ja tarkemmat ohjeet apurahan hakijalle ja saajalle alta.

Ohjeet apurahan hakijalle

Ohjeet apurahan saajalle