1. Hakemukset tulee tehdä vähintään kolme kuukautta ennen ajateltua tarvetta.
 2. Hakemuksesta tulee ilmetä:
  – hakijan henkilö- ja yhteystiedot, sekä tiedot työn suorituspaikasta
  – hankkeen nimi ja tiivistelmä sekä suomeksi että englanniksi
  – mahdolliset suosittelijat
  – haetun apurahan määrä ja käyttötarkoitus, kokonaisbudjetti, muu hankkeelle haettu ja/tai myönnetty rahoitus.Hakemusten liitteiksi on laitettava tutkimussuunnitelma, rahoitussuunnitelma, ansioluettelo ja julkaisuluettelo.
 1. Hakemukset lähetetään säätiön asiamiehelle sähköisellä lomakkeella. Lomakkeeseen liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tivia(at)tivia.fi.
 2. Hankeapurahojen ja matka-apurahojen hakuaika on jatkuva.