1. Hakemukset tulee tehdä vähintään kolme kuukautta ennen ajateltua tarvetta.
 2. Hakemuksesta tulee ilmetä:
  – hakijan henkilö- ja yhteystiedot, sekä tiedot työn suorituspaikasta
  – hankkeen nimi ja tiivistelmä sekä suomeksi että englanniksi
  – mahdolliset suosittelijat
  – haetun apurahan määrä ja käyttötarkoitus, kokonaisbudjetti, muu hankkeelle haettu ja/tai myönnetty rahoitus.Hakemusten liitteiksi on laitettava tutkimussuunnitelma, rahoitussuunnitelma, ansioluettelo ja julkaisuluettelo.
 1. Hakemukset lähetetään säätiön asiamiehelle sähköisellä lomakkeella. Lomakkeeseen ja apurahan hakemiseen liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tivia(at)tivia.fi.
 2. Hankeapurahojen ja matka-apurahojen hakuaika on jatkuva.