1. Hakemukset tulee tehdä vähintään kolme kuukautta ennen ajateltua tarvetta.
 2. Hakemuksesta tulee ilmetä:
  – hakijan henkilö- ja yhteystiedot, sekä tiedot työn suorituspaikasta
  – hankkeen nimi ja tiivistelmä sekä suomeksi että englanniksi
  – mahdolliset suosittelijat
  – haetun apurahan määrä ja käyttötarkoitus, kokonaisbudjetti, muu hankkeelle haettu ja myönnetty rahoitus. Hakemusten liitteiksi on laitettava tutkimussuunnitelma, rahoitussuunnitelma, ansioluettelo ja julkaisuluettelo.
 1. Hakemukset lähetetään säätiön asiamiehelle sähköisellä lomakkeella. Lomakkeeseen ja apurahan hakemiseen liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tivia(at)tivia.fi.
 2. Hankeapurahojen hakuaika on jatkuva. Vuoden 2023 erityisteemoja ovat digitaalisten liiketoimintamallien validointi sekä datan jalostaminen, syntetisointi ja hyödyntäminen. Huomioittehan, ettei matka-avustuksia myönnetä.