Yksityishenkilöiden, yhdistysten, järjestöjen ja elinkeinoelämän tekemät lahjoitukset ovat keskeinen säätiön varojen lähde. Vastaanotamme testamentti-, merkkipäivä- ja muita lahjoituksia käytettäväksi suomalaisen tietotekniikan monialaisen tutkimuksen hyväksi.

Tietotekniikan tutkimussäätiö tehdyt 850 – 50 000 euron suuruiset lahjoitukset ovat vähennyskelpoisia toisen yhteisön verotuksessa. Suuremmista lahjoituksista voidaan lahjoittajan niin halutessa muodostaa nimikkorahasto tai muu erityisrahasto rajattuun tarkoitukseen. Nimikkorahasto on itsenäiseen säätiöön verrattuna kustannustehokas tapa ohjata varoja haluttuun tarkoitukseen.

Harkitessanne lahjoituksen tekemistä saatte lisätietoja ottamalla yhteyttä säätiön asiamieheen Juha Lappiin, etunimi.sukunimi@tivia.fi.

 


Testamentit

Yksityishenkilöt voivat tehdä testamentin Tietotekniikan tutkimussäätiön hyväksi. Testamentin voi laatia itse, mutta ollakseen pätevä sen tulee täyttää tietyt muotomääräykset. Siksi testamentti kannattaa tarkistuttaa asiantuntijalla ennen allekirjoitusta. Tietotekniikan tutkimussäätiön sopimuslakimies avustaa tarvittaessa maksutta testamentin laadinnassa.


Merkkipäivälahjoitus

Tyylikäs tapa tukea tutkimusta on ohjata syntymä- ja muun merkkipäivän muistamiset lahjoituksina Tietotekniikan tutkimussäätiölle. Merkkipäivän viettäjälle toimitetaan jälkikäteen lahjoittajien nimet sisältävä adressi.