Vuoden 2023 apurahojen painopisteenä on datan hyödyntäminen

Tietotekniikan tutkimussäätiön apurahojen painopisteenä vuonna 2023 on datan hyödyntäminen erilaisten uusien digitaalisten liiketoimintamallien kehittämisessä. Liiketoimintamallit perustuvat dataan ja sen jalostamiseen eri tavoin. Jakaminen luo uusia liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia tutkimuksen ja yhteistyöverkostojen avulla.

Haluamme tällä fokuksella tuoda esille erilaisia mahdollisuuksia, joilla luodaan lisäarvoa ja kasvua digitaalisten liiketoimintamallien avulla. Tutkimus ja koulutus ovat tärkeässä asemassa ja toivoimme tästä syystä rohkeita ideoita esimerkiksi Edge-laskennan, synteettisen datan, matkailudatan, avaruusdatan ja muihin vastaaviin hyödyntämiseen liittyviä tutkimus- ja koulutushankkeiden toteuttamisideoita. Toivomme myös hakemuksia, joissa tutkitaan digitaaliseen liiketoimintaan liittyvää kehittämistä. Näihin kuuluvat esimerkiksi lisäarvoa luovat hankkeet, joissa jaetaan jalostettua dataa eri organisaatioiden välillä.

 


Tietotekniikan tutkimussäätiön logo

Tietotekniikan tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1980 edistämään suomalaisen yhteiskunnan tietotekniikan tutkimusta korkeakouluissa, tukemaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia hankkeita ja palkitsemaan korkeatasoisia tutkimuksia.

Tietotekniikan tutkimussäätiö perustettiin TIVIA ry:n edeltäjän, Tietojenkäsittelyliitto ry:n lahjoittaman peruspääoman turvin. Säätiön asioita hoitaa TIVIA ry:n syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Lue lisää