Tietotekniikan tutkimussäätiö on varannut 40 000 euroa apurahoja jaettaviksi uusiin metaversumi-teeman tutkimushankkeisiin

Termi metaversumi (engl. Metaverse) on synnytetty kuvaamaan internetin seuraavaa vaihetta, joka koostuu jaetuista kolmiulotteisista virtuaalitiloista. Tilat voidaan kytkeä yhteiseen interaktiiviseen virtuaaliuniversumiin, joka voi sisältää esineiden internetiä, älykkäitä pintoja, sensoreita, puettavaa älyä ja päätelaitteita sekä niiden tuottamaa dataa ja informaatiota aina loppukäyttäjäkokemukseen asti. Lisäksi tarvitaan näiden laitteiden keskinäistä tiedonsiirtoa, tietoturvaa, ohjelmistoja ja älyä.

Siis kaikkea sitä mitä Suomi on systemaattisesti tehnyt viimeiset vuosikymmenet. Meillä on erinomainen mahdollisuus maana ottaa paikkamme keskeisten metaversumin rakennuspalikoiden standardoitujen ratkaisujen toteuttajana ja myös uusien liiketoimintamallien mahdollistajana.

Vuodelle 2022 Tietotekniikan tutkimussäätiö on varannut 40 000 euroa apurahoja jaettaviksi uusiin metaversumi-teeman korkean riskin tutkimushankkeisiin. Säätiö haluaa näin osaltaan tukea Suomen korkean tutkimuksen ja tuotekehityksen kansainvälistä kilpailukykyä ja innovatiivisuutta sekä valmiuksia valmistautua tulevaan. Kannustamme erityisesti nuorta tutkija- ja yrittäjäsukupolvea tutkimaan metaversumin vaatimia teknologioita ja sen mahdollistamia liiketoimintamahdollisuuksia sekä ihmisten vuorovaikutusta.

Hakuaika

1.3.–21.4.2022

Hakulomake

https://link.webropolsurveys.com/S/A230C8671CCB7C42

Hankkeiden arviointi

  • professori Tommi Mikkonen, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto
  • professori Jaakko Sauvola, Oulun yliopisto
  • professori Virpi Tuunainen, Aalto-yliopisto
  • professori Maria Paasivaara, LUT-yliopisto

Lisätietoja

säätiön asiamies Janne Mustonen, janne.mustonen(at)tivia.fi

 


Tietotekniikan tutkimussäätiö edistää ja tukee tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa. Tietotekniikan tutkimussäätiö myöntää matka- ja hankeapurahoja sekä tunnustuspalkintoja, esimerkiksi vuosittain jaettavan palkinnon parhaalle tietotekniikan tutkimusalan väitöskirjalle. Säätiöllä on merkittävä rooli kansallisen osaamisen synnyttämisessä, tutkimuksen edistämisessä sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavien hankkeiden käynnistämisessä. Tietotekniikan tutkimussäätiön toiminta on laajentunut merkittävien lahjoitusten ja säännöllisen varainhankinnan avulla.

Tietotekniikan tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1980 edistämään suomalaisen yhteiskunnan tietotekniikan tutkimusta korkeakouluissa, tukemaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia hankkeita ja palkitsemaan korkeatasoisia tutkimuksia.


Tietotekniikan tutkimussäätiö on osa TIVIAa.